500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα ΑΕΠΠ

Διαγωνίσματα

Ειδικά διαμορφωμένα προσωμοιωτικά διαγωνίσματα στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.
Στόχος των διαγωνισμάτων είναι να καταλάβουν οι μαθητές σε ποια χωλαίνουν και να εξοικειωθούν με την διαδικασία και το χρονικό περιθώριο των Πανελληνίων Εξετάσεων.