ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Εισαγωγή

Αντιμετωπίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με ευθύνη και πιστεύουμε ότι τα δεδομένα σας πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Γι’ αυτό, ο ιστότοπος www.kathigitis-aepp.gr έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR).

Με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, στόχο έχουμε να σας διευκολύνουμε να κατανοήσετε ποια στοιχεία συλλέγουμε, καθώς και γιατί τα συλλέγουμε. Επίσης, έχουμε λάβει μέτρα για τη βελτίωση του Ελέγχου ρυθμίσεων απορρήτου και άλλων στοιχείων ελέγχου που παρέχουμε για τη διασφάλιση των δεδομένων σας και την προστασία του απορρήτου σας.

Τίποτα δεν αλλάζει σχετικά με τις ρυθμίσεις σας ή τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων σας. Αντιθέτως, βελτιώσαμε τον τρόπο με τον οποίο περιγράφουμε τις πρακτικές μας και τον τρόπο που επεξηγούμε τις επιλογές που έχετε για την επικαιροποίηση, τη διαχείριση, την εξαγωγή και τη διαγραφή των δεδομένων σας.

Πραγματοποιούμε αυτές τις ενημερώσεις, καθώς ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), που σχεδιάστηκε για να εναρμονίσει τις νομοθεσίες απορρήτου σε όλη την Ευρώπη, βελτιώνει τους κανόνες διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων τους. Πραγματοποιούμε κάποιες απαραίτητες επικαιροποιήσεις στην Πολιτική απορρήτου μας και αξιοποιούμε αυτήν την ευκαιρία, για να κάνουμε βελτιώσεις για τους χρήστες της ιστοσελίδας μας.

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τηλ. επικοινωνίας: +30 6978979984

Email: thanoskiousis@kathigitis-aepp.gr

Η επιχείρηση μας διαχειρίζεται την ως άνω ιστοσελίδα στο σύνολο της, η οποία έχει σχεδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα και συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 ΕΕ – GDPR).

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την επιχείρηση μας, η οποία αποτελεί και τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε. Η επιχείρηση μας είναι αρμόδια να σας προστατεύει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να σας ενημερώνει για όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του νέου GDPR που εφαρμόζεται από την 25η Μαΐου 2018 σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η επιχείρηση μας

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Η επιχείρηση μας ενδέχεται να συλλέγει απλά προσωπικά δεδομένα, όπως (ενδεικτικά) όνομα, επώνυμο, το τηλέφωνο καθώς και δεδομένα που έχουν έναν τεχνικό χαρακτήρα, όπως είναι το email,  τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με όσα αναλύουμε πιο κάτω.

Σε περίπτωση που λάβουμε προσωπικά δεδομένα σας που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σας), δεσμευόμαστε να τα επεξεργαστούμε με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, ή με τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

-Δεδομένα επικοινωνίας: Όταν επιθυμείτε  να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας δίδετε σε εμάς το όνομα, επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το τηλέφωνο σας.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν επικοινωνήσετε  με την επιχείρηση.

Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Επιχείρηση μας με σκοπό να επικοινωνήσει μαζί σας ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος από εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία σας), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας), είτε φυσικά (π.χ. εάν επισκεφθείτε το γραφείο μας) σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την παρούσα δήλωση.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα κατά την επικοινωνία μαζί σας.

Δεδομένα θέσης και Επιγραμμικά δεδομένα: Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και αυτή, με την περιήγησή σας σε αυτή, η τελευταία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω τρίτων πηγών είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που σας αφορούν πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και σας προσφέρουμε ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις αναφορικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας, τηρούμε δε ορισμένα από αυτά σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας όπως κατωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, η τελευταία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, κυρίως απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε. Επίσης, δεν υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος συλλογής δεδομένων, cookies κτλ. Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα μας δεν συγκρατεί βάση δεδομένων των χρηστών οπότε δεν υπάρχει κρυπτογράφηση. Για την πλοήγηση σας στον ως άνω Διαδικτυακό μας Τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν.

Τα ως άνω δεδομένα και πληροφορίες που χορηγείτε η Επιχείρηση μας χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των επισκεπτών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής της επιχείρησης μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων.

Επιπλέον, οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως αναφέρεται κατωτέρω) ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, και σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε cookies «απόδοσης» ή «λειτουργικά» cookies. Τα cookies αυτά καθώς και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανίχνευσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών για σκοπούς ανάλυσης.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλες, παρόμοιες τεχνολογίες από καιρό εις καιρό, όπως webbeacons, pixels (or “cleargifs”) και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Πρόκειται για μικροσκοπικά σε μέγεθος γραφικά αρχεία τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να αναγνωρίζουν εάν κάποιος, στην περίπτωση των webbeacons, άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του εστάλη.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να τοποθετούν αυτόματα singlepixelgifs, γνωστά ως webbeacons, σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλεται. Πρόκειται για μικροσκοπικά αρχεία γραφικών τα οποία περιέχουν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πότε ανοίξατε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν πληκτρολογήσατε συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες.

Internet Explorer

Firefox

Chrome

Safari

Safari for iPad and iPhone

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της επιχείρησης μας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), η επιχείρηση μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 1. Σκοποί συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση μας

Σκοποί ενημέρωσης-προώθησης: Συλλέγουμε τα προαναφερόμενα δεδομένα επικοινωνίας με σκοπό την  προώθηση αναφορικά με τα προϊόντα και τις παροχές της επιχείρησης.

Επιπλέον, τα δεδομένα συλλέγονται για επικοινωνία με την επιχείρηση και τους εργαζόμενους της (δια ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω email, sms, socialmedia κ.α.), αποστολή διαφημιστικών email και δελτίων (newsletter, κ.α.), αποστολή sms για ενημερωτικούς σκοπούς, προωθητικές ενέργειες ίδιες (της επιχείρησης μας) και τρίτων (συμβεβλημένων με την επιχείρηση μας), τιμολόγηση και λοιποί φορολογικοί ή άλλοι λόγοι εκ του νόμου.

Σκοποί ανάλυσης (analytics): Ευκαιριακά, ενδέχεται να συλλέξουμε τα προαναφερόμενα δεδομένα θέσης και επιγραμμικά δεδομένα, με σκοπό να αντλήσουμε πληροφόρηση για το ενημερωτικό και προωθητικό μας υλικό.

 1. Νομική βάση συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από την επιχείρηση μας

Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

Συμβατικός Δεσμός: Η επιχείρηση μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης μεταξύ επιχείρησης και πελάτη.

Έννομη υποχρέωση: Δεν πουλάμε, μοιράζουμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός εάν μας έχετε δώσει τη συναίνεσή σας (βλ. ανωτέρω) ή απαιτείται από το νόμο. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου), αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Η επιχείρηση μας δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους. Η Επιχείρηση μας σε καμία περίπτωση δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει.

 1. Αποδέκτες των δεδομένων σας

Η επιχείρηση μας δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει για εσάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης και πάντα σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της επιχείρησης μας με αυτούς.

Επίσης, τα δεδομένα σας ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Ειδικότερα ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • Στην Google, σύμφωνα με όσα αναφέραμε ήδη ανωτέρω, ιδίως για τη χρήση των υπηρεσιών GoogleAnalytics ή για προωθητικές ενέργειες (re-marketing)

Ο ως άνω φορέας έχει την έδρα του στις ΗΠΑ και είναι σύμφωνος με την διακρατική συμφωνία γνωστή ως EU-U.SPrivacyShield. Συλλέγει στατιστικά δεδομένα γενικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει καμία απολύτως προσωποποίηση του χρήστη της ιστοσελίδας (αριθμός προβολών, browser, συσκευή κινητό ή υπολογιστής περιοχή/ χώρα επισκέπτη).

 1. Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών της επιχείρησης (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας).
 2. Σε παρόχους υπηρεσιών αποστολής email και newsletter και τηλεφωνίας – sms. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις Η επιχείρηση μας σας ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω
 1. Δικαιώματα του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων:

Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τον GDPR,

Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα·
 • να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
 • να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε οιαδήποτε ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν αυτά είναι ατελή .
 • να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οιαδήποτε από τα προσωπικά  σας δεδομένα τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή σε περιπτώσεις που έχετε ανακαλέσει τη συναίνεσή σας.
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
 • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης  για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.
 • να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν η χρήση αυτή είναι μη νόμιμη, ή εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς.
 • να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, κοινά αποδεκτή και μηχαναγνώσιμη μορφή και να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς καμία αντίρρηση από εμάς.
 • να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σεαυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
 • Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής απόφασης της ΑΠΔΠΧ
 • Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής ευθέως κατά του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον Κανονισμό παραβιάστηκαν, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των ΠΔ που σας αφορούν
 • Δικαίωμα αποζημίωσης κάθε προσώπου που υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του Κανονισμού, ευθέως από τον υπεύθυνο ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, για τη ζημία που υπέστη.

Σε κάθε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τυχόν τηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα που σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως προς την επιχείρηση μας στο ως άνω email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που η επιχείρηση μας τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το κόστος της Επιχείρησης μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς. Η επιχείρηση μας θα απαντήσει στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. 

Για οποιοδήποτε κώλυμα συμμόρφωσης με το αίτημά σας, θα σας γνωστοποιήσουμε τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας  για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η επιχείρηση. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν επίσης για αγαθά και υπηρεσίες προσφερόμενα από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η επιχείρηση μας, συμμορφούμενη προς την υποχρέωση γνωστοποίησης της παράβασης στην ΑΠΔΠΧ, διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ώστε να γνωστοποιήσει, αν είναι δυνατόν εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση, την περίπτωση παραβίασης προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο σε δικαιώματα σας, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης γνωστοποίησης πέραν της ως άνω προθεσμίας, αυτή θα αιτιολογείται.

Εάν είστε γονέας παιδιού κάτω από το Όριο ηλικίας των 18 ετών και αντιληφθείτε ότι το παιδί σας παρέχει προσωπικά δεδομένα στην επιχείρηση μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την επιχείρηση μας με τους ως άνω αναφερόμενους τρόπου  και μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση των ισχυόντων δικαιωμάτων σας. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιού κάτω των 18 ετών, θα λάβουμε εύλογα μέτρα για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα επικοινωνίας αποθηκεύονται για πέντε (05) έτη, με ρητή επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεών της από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ενώ την ανακληθείσα συναίνεσή σας για χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών, με ρητή επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεών της από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα σας θα διατηρούνται στη βάση μας μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχουμε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα ή είναι απαραίτητο να τα διατηρούμε, ακόμη κι αν αυτό υπερβαίνει την ως άνω αναφερόμενη διάρκεια. Δεδομένου ότι αυτό δεν μπορούμε να το καθορίζουμε εκ των προτέρων, η περίοδος διατήρησης μπορεί να είναι διαφορετική από επισκέπτη σε επισκέπτη.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, η συμβατική μας σχέση διακοπεί, ενδέχεται να κρατήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα σας για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται (π.χ. σε περίπτωση που υφίσταται φορολογική υποχρέωση) και σε κάθε περίπτωση μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων μας.

Ασφαλώς, όλα τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς θα διαγράφονται σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εσείς να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τη βάση μας, εκτός εάν υποχρεούμαστε να τηρήσουμε όλα ή ορισμένα εξ αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει νόμου (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά των υπηρεσιών προς εσάς) ή για τη διαφύλαξη ζωτικού σας συμφέροντος, (π.χ. σχετιζόμενους λόγους με την υγεία σας).

Παρότι μπορεί να τηρούμε τα δεδομένα σας για ορισμένο απαραίτητο για τη λειτουργία της επιχείρησης μας χρονικό διάστημα, ποτέ δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας χωρίς να έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή χωρίς αυτό να είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση κάποιας παραγγελίας σας ή για την επιβεβαίωση αυτής.

 1. Ασφάλεια των Δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων:

Μόλις η επιχείρηση μας λάβει τα στοιχεία σας, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Δεσμευόμαστε για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών μας και εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι κανένα σύστημα δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλές. 

 1. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή την πολιτική, καθώς η συνεχής και αδιαμαρτύρητη χρήση του ιστοτόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 1. Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι, κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Πριν πλοηγηθείτε στον Δικτυακό Τόπο της επιχείρησης ή κάνετε χρήση των φορμών επικοινωνίας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση μας, με βάση τα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας.