fbpx
Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019: Plan B για όσους δεν περνούν σε σχολές

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019: Plan B για όσους δεν περνούν σε σχολές

Αγώνας δρόμου για αρκετούς υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά τους και αναζητούν εναλλακτικά σενάρια σπουδών.

Παρότι οι βάσεις θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Αυγούστου, αρκετοί απόφοιτοι γνωρίζουν ήδη πως δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν τα μόρια που θα τους επιτρέψουν να φοιτήσουν στις σχολές της επιλογής τους.

Ωστόσο, η εισαγωγή σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ δεν αποτελεί μονόδρομο

Το διάστημα που θα ακολουθήσει τα παιδιά αυτά θα πρέπει να εξετάσουν σειρά άλλων λύσεων, που θα εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Έθνος», τα παιδιά που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στις σχολές τις επιλογές τους μπορούν να εξετάσουν επτά εναλλακτικές.

Οι λύσεις

• Σπουδές στα ΙΕΚ: Τα τελευταία χρόνια ένας µεγάλος αριθµός παιδιών επιλέγει τις σπουδές στα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης). Στη χώρα µας υπάρχουν δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Στα δηµόσια οι σπουδές είναι δωρεάν, τα ιδιωτικά έχουν δίδακτρα. Ο λόγος που οι νέοι τα προτιµούν είναι γιατί αποκτούν επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία τους οδηγεί σε σύντοµο διάστηµα στην αγορά εργασίας.
 Σπουδές στα ιδιωτικά κολέγια τα οποία συνεργάζονται µε ξένα ΑΕΙ. ∆ιαθέτουν ειδικότητες προσαρµοσµένες στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα παιδιά δεν χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό.
• Διετή προγράµµατα σπουδών στα πανεπιστήµια. Είναι ένας θεσµός που θα ξεκινήσει από φέτος σε πάρα πολλά πανεπιστήµια της χώρας. Απευθύνεται αποκλειστικά στους αποφοίτους των Επαγγελµατικών Λυκείων. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει δοκιµαστεί, τα πανεπιστήµια τον έχουν «αγκαλιάσει», όπως επίσης οι τοπικοί και επαγγελµατικοί φορείς.
 Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Είναι µια λύση για λίγους, διότι το ΕΑΠ δεν διαθέτει πολλές ειδικότητες. Οµως τα πτυχία είναι ισότιµα των υπολοίπων ΑΕΙ. Απαιτεί δίδακτρα.
• Πανεπιστήµια της Κύπρου: Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Ελληνες επιλέγουν την Κύπρο για τις σπουδές τους, καθώς υπάρχουν τα «ατού» της γλώσσας και της κοντινής απόστασης.
• Πανεπιστήµια του εξωτερικού: ∆ύσκολη επιλογή λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας των Ελλήνων, αλλά σίγουρα εξαιρετική λύση. Χρειάζεται χρόνος ώστε κάποιος να εντοπίσει αυτό που θέλει.
• Ξανά Πανελλαδικές. Αν και είναι µια δύσκολη επιλογή, καθώς ήδη υπάρχει η κούραση από το φετινό εξαντλητικό διάβασµα, αξίζει να επαναλάβει κάποιος την προσπάθεια. Επίσης υπάρχει και ο δρόµος της συµµετοχής στη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις µε το 10%, συµπληρώνοντας δηλαδή µόνο το µηχανογραφικό.

Ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν φέτος σε 11 δηµόσια πανεπιστήµια

Μερικές από τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος σε 11 δηµόσια πανεπιστήµια, προκειµένου να γίνει αντιληπτό το ενδιαφέρον που έχει ο συγκεκριµένος θεσµός για τα παιδιά που αποφοίτησαν από τα Επαγγελµατικά Λύκεια και δεν ξέρουν τι να κάνουν:

Διαχείριση και Οργάνωση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού, Στέλεχος Πολιτισµικού Τουρισµού, Αγροοικοτουρισµός, Εγκαταστάτες Φυσικού Αερίου, Τεχνικός Κατασκευής και Επισκευής Μουσικών Οργάνων, Ειδικός Λουτροθεραπείας Spa – Στέλεχος Κέντρων Αναζωογόνησης και Ευεξίας, Ξεναγός και Τουριστικός Συνοδός, Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών Αναψυχής, Βοηθός Νοσηλευτή Νευρολογικής και Γεροντολογικής Φροντίδας, Ξεναγός Εθνικών ∆ρυµών, Οδηγός Βουνού, Θρησκευτικός Τουρισµός, Τεχνικός Μετάλλου Ναυπηγείου κ.ά. Αυτές είναι ελάχιστες από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ειδικότητες που θα προσφέρουν φέτος τα πανεπιστήµια.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δουν όλες τις ειδικότητες και τα πανεπιστήµια που θα τις προσφέρουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας. Στην πρώτη φάση υλοποίησης συµµετέχουν 11 Πανεπιστήµια µε 70 διετή προγράµµατα σε αντίστοιχες ειδικότητες στις 13 περιφέρειες της χώρας. Από τον Οκτώβριο του 2019 περίπου 2.000 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ µπορούν να εγγραφούν στα διετή προγράµµατα σπουδών.

Οι σπουδαστές θα επιλεγούν µε βάση τον βαθµό απολυτηρίου ΕΠΑΛ χωρίς εξετάσεις. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα ακαδηµαϊκά εξάµηνα, περιλαµβανοµένων των µαθηµάτων, των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση µπορεί να χρηµατοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος απονέµονται διπλώµατα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που αντιστοιχούν στους τίτλους των διετών προγραµµάτων.

Στα διετή προγράµµατα σπουδών διδάσκουν καθηγητές του αντίστοιχου πανεπιστηµίου που φιλοξενεί το πρόγραµµα αλλά και εξωτερικοί συνεργαζόµενοι διδάσκοντες µε εµπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείµενο.
Τα Διετή Προγράµµατα Σπουδών αποτελούν µια διεθνώς κατοχυρωµένη πρακτική που εφαρµόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. ∆ιοργανώνονται από τα πανεπιστήµια και λειτουργούν υπό την εποπτεία τους. Ωστόσο διατηρούν έναν αυτόνοµο χαρακτήρα, καθώς το πρόγραµµα σπουδών τους διαµορφώνεται από τις ανάγκες της σύγχρονης επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης.

Η ραγδαία παραγωγή και συσσώρευση νέας επιστηµονικής γνώσης, οι νέες τεχνολογίες που ανέδειξαν νέα επαγγέλµατα και ειδικότητες αλλά και οι αυξηµένες γνωσιακές απαιτήσεις παραδοσιακών επαγγελµάτων και ειδικοτήτων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ακαδηµαϊκής αναβάθµισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Η νέα πραγµατικότητα στην οικονοµία και στην αγορά εργασίας (όπως είναι οι νέοι κλάδοι και η ανάγκη για εξειδίκευση) απαιτούν σύγχρονα και αναβαθµισµένα προγράµµατα σπουδών.

Ο εναλλακτικός τουρισµός, η βιώσιµη γεωργία, η ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων, η βιοµηχανία του θεάµατος αλλά και πιο παραδοσιακοί κλάδοι, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια, οι µεταφορές, οι επιστήµες αποκατάστασης υγείας δηµιουργούν νέες απαιτήσεις στο πεδίο της τεχνικής εκπαίδευσης.

 

Πηγή: https://www.cnn.gr

Βρήκατε ενδιαφέρον το άρθρο; Μοιραστείτε το!
Scroll to top

Γεια σας!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας
και θα έχετε το 1ο μάθημα Δωρεάν!    Όροι χρήσης & Πολιτική Απορρήτου