Οnline Ασκήσεις ΑΕΠΠ

Online ασκήσεις Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής Επιλογής προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μαθητή με στόχο την καλύτερη κατανόηση των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος!