500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους ΑΕΠΠ

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Στα παρακάτω φυλλάδια ασκήσεων θα βρείτε δεκάδες ερωτήσεις σωστού λάθους που βασίζονται στην θεωρία του μαθήματος ΑΕΠΠ.
Οι ερωτήσεις βασίζονται στο στερεότυπο των Πανελλήνιων Εξετάσεων και έχουν σκοπό να συμπληρώσουν κενά τα οποία μπορεί να έχουν οι μαθητές ή να γίνουν η αφορμή για μία πολύ καλή επανάληψη της θεωρίας του μαθήματος.