500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις στη Δομή Επιλογής

Δομή Επιλογής

Την συγκεκριμένη Δομή την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να εκτελέσουμε συγκεκριμένες εντολές όταν ισχύει κάποια συγκεκριμένη συνθήκη.Αυτό το κάνουμε και στην καθημερινή μας ζωή χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε τις περισσότερες φορές. Για παράδειγμα λέμε “Αν την Κυριακή έχει λιακάδα θα πάω στη θάλασσα, αν όχι θα μείνω στο σπίτι”.

Υπάρχουν 4 μορφές Δομής Επιλογής:
1. Απλή Επιλογή
2. Σύνθετη Επιλογή
3. Πολλαπλή Επιλογή
4. Εμφωλευμένη Επιλογή