500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις στη Δομή Επανάληψης

Δομή Επανάληψης

Όταν θέλουμε να εκτελέσουμε τις ίδιες εντολές είτε για συγκεκριμένο αριθμό φορών είτε για όσο ισχύει μία συνθήκη, χρησιμοποιούμε τη Δομή Επανάληψης.

Οι Δομές Επανάληψης είναι οι παρακάτω:
1. Για…από…μέχρι
2. Όσο…επανάλαβε
3. Αρχή επανάληψης…μέχρις ότου