500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις στη Δομή Ακολουθίας

Δομή Ακολουθίας

Στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον χρησιμοποιούμε 3 βασικές δομές. Μία από τις δομές αυτές είναι η Δομή Ακολουθίας.
Στη Δομή Ακολουθίας οι εντολές εκτελούνται η μία μετά την άλλη με συγκεκριμένη ροή.