500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις με Υποπρογράμματα

Υποπρογράμματα

Ο χωρισμός ενός προγράμματος σε υποπρογράμματα προϋποθέτει την ανάλυση του αρχικού προβλήματος σε μικρότερα υποπροβλήματα, τα οποία να μπορούν να αντιμετωπισθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Υπάρχουν δύο ειδών υποπρογράμματα:
1. Διαδικασίες
2. Συναρτήσεις

Το είδος κάθε υποπρογράμματος καθορίζεται από το είδος της λειτουργίας που καλείται να επιτελέσει.