500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις με Πίνακες Τιμών

Υπολογισμός Πίνακα Τιμών

Σχηματίζουμε έναν πίνακα όπου τοποθετούμε σε στήλες όλες (ανεξαιρέτως) τις μεταβλητές του αλγορίθμου.
Έπειτα “τρέχουμε” τον αλγόριθμο και τοποθετούμε τις τιμές που παίρνει η κάθε μεταβλητή μέσα στο αντίστοιχο κουτάκι του Πίνακα Τιμών.