500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις με Κλιμακωτή Χρέωση

Κλιμακωτή Χρέωση

Η Κλιμακωτή Χρέωση υπολογίζεται σπαστά.

Συνήθως κλιμακωτές χρεώσεις έχουμε όταν:
1. Το ζητά η άσκηση χρησιμοποιώντας τη λέξη κλιμακωτά
2. Η άσκηση λέει κάτι σαν: “Για το πρώτο διάστημα,… για το επόμενο διάστημα… κτλ”
3. Η άσκηση λέει κάτι σαν “Για καθένα μετά το δέκατο χιλιόμετρο η χρέωση γίνεται…”