500+ Άλυτες Ασκήσεις ΑΕΠΠ σε Δομή Ακολουθίας, Δομή Επιλογής, Δομή Επανάληψης, Πίνακες, Υποπρογράμματα, με Div – Mod, με Κλιμακωτή Χρέωση, Διαγωνίσματα.
Ασκήσεις με Div - Mod

Div – Mod

Πέρα από τις πράξεις της πρόσθεσης, πολλαπλασιασμού κτλ, υπάρχουν άλλες δύο που χρησιμοποιούμε στο μάθημα του ΑΕΠΠ.

Αυτές είναι οι:
1. DIV, η οποία ονομάζεται και ακέραια διαίρεση
2. MOD, η οποία ονομάζεται και υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης.
Οι πράξεις αυτές γίνονται μόνο μεταξύ ακέραιων αριθμών!